Skip to content

Månad: april 2016

Heartland presenterar: Vapenbröder

13047781_1162671227096916_4204839585505452120_o12957603_556334707877558_1862470154487631986_o12983366_556334461210916_1011101613868642411_oPrecis som Svartklubben så är Heartland en välkänd klubb som vi här på Sydskånska Nationen driver. Heartland spelar popmusik och är kända för sina grymma DJs, vimplar och sitt glitter. Helt enkelt är dekorationen en stor del av denna klubb om vi bortser från musiken. I början av april bjöd Heartland in till en kväll med livemusik från scenen av inga mindre än gruppen Vapenbröder.

Just as Svartklubben, Heartland is one of Sydskånska Nations well known clubs. Heartland only plays pop music and is known for their glitter and decorations which is a big part of this club if you don’t count the music. In the beginning of April, Heartland invited us to a night with live music from the stage by the group called Vapenbröder.12973227_556338934543802_1640523278512795820_o13055080_1162671700430202_2429100542441028127_o Bilderna är tagna och lånade av både Sydskånska Nationens Qurator Kristoffer Levin och DJ och klubben No Time For Us som Daniel Novakovic fotade för.

The pictures are taken and borrowed from Sydskånska Nationens Qurator Kristoffer Levin and Daniel Novakovic who took pictures for the DJ and club No Time For Us.

12983186_556334317877597_4407323413334459860_o 12983873_556339384543757_5149173496523929279_oVapenbröder är en popgrupp som består av sju medlemmar. De slog igenom 2011, släppte sin debutplatta Elva streck 2012, och kommer från Karlskrona. De använder sig av instrument som gitarr, klaviatur, saxofon, trummor, bas och percussion förutom sång. 2012 vann de också en tävling som heter Svensktoppen nästa.

Vapenbröder is a band playing pop music with seven members. They had their breakthrough in 2011, released their first album called Elva streck in 2012 and comes from Karlskrona. Guitar, keyboard, saxophone, drums, bas and percussion is the instruments they use except singing. 2012 they also won a competition called Svensktoppen nästa.12998305_556333057877723_709133786981662282_o12419159_556334891210873_8563247344331855547_o13040950_1162671353763570_8632521347586184131_oKvällen började med att DJ-duon No Time For Us spelade pophits från scenen. Klubben var full av glada och förväntansfulla gäster som både njöt av stunden men också väntade på att Vapenbröder skulle gå på scenen. Denna kväll var Heartland inte sämre med dekorationerna. Det var vimplar i taket över hela Göstabudssalen och väldigt många av gästerna var utsmyckade med glitter på kinderna. När Vapenbröder äntligen entrade scenen kunde ingen stå still och vi fick höra låtar som ”Hur länge till”, ”Nej tack” och ”Pojken du vill leva med”.

The night started with the DJ-duo called No Time For Us on stage playing pop hits from the stage. The club was full of happy and exciting people both enjoying the now and also waiting for Vapenbröder to play live. This night Heartland were decorated as always. They had pennants all over the Göstabussalen and a lot of the guests had glitter on their faces. When Vapenbröder finally entered the stage no one could stand still and we got to hear songs like ”Hur länge till”, ”Nej tack” and ”Pojken du vill leva med”.12973360_556338487877180_5035139228998498486_o13063441_1162670947096944_4149817846753068646_o12967535_556340267877002_4976061012381284222_o13040865_1162671490430223_1643385120451797226_oInte ville vi att de någonsin skulle sluta spela. Men när vi hade fått dem att spela en låt mer än planerat gick de av scenen, och då tog DJn No Time For Us över scenen igen och vi alla fortsatte att dansa hela natten lång. Den som hade turen med sig denna kväll kunde även få med sig en tröja av Vapenbröder hem från klubben.

No one wanted the band to stop playing but when they had played one song extra it was time for them to leave the stage. Then the DJ No Time For Us stated playing again and we continued to dance all night long. Some lucky ones could even bring a t-shirt home from Vapenbröder this night.

 

Intervju: Övermarskalk Sofie Seldén Andreasson

Hallå hallå! Vad passar bättre än en intervju med Övermarskalk Sofie efter självaste inlägget om Knävlingagillet. Först kommer intervjun på svenska och sedan på engelska.

Hello! What’s better than a interview with övermarskalk Sofie after the post about Knävlingagillet. First the interview will be in swedish and then in english. 


12999485_10205143612184335_1700560463_o

Hej Sofie! Du är nationens Övermarskalk, vad innebär det?

Hej! Det innebär att man är en typ av projektledare för den årliga balen som vi har här på Sydskånska Nationen, Knävlingagillet. Då har man som uppgift att se till så att det finns en balgrupp som kan sköta allt arbete inför balen. Ansvarsområden delas upp så att underhållningen bokas, så att det blir rätt mat och så att det finns ett eftersläpp. Detta hjälper sexmästarna till med också. Övermarskalken är den sammankallande inför balen och den person som ser till att det blir en bra balhelg.

Vad är det bästa med att vara övermarskalk?

Jag tycker det bästa med att vara övermarskalk är att man själv sätter gränserna. Det finns nästan inga gränser eller tak och det ger en Övermarskalk frihet att göra vad man vill, det är bara budgeten som man måste hålla sig till. Annars finns det väldigt stora möjligheter att utveckla saker och ting till det man vill att det ska bli.

Har du haft någon annan post på nationen innan?

Ja, min första förmannapost var lunchförman. Sedan har jag varit involverad i SSK Festival och varit fadder två gånger. Så jag har testat lite olika saker.

Hur var det att planera inför Knävlingagillet och sedan att utföra balen?

Det som var svårast var att jag inte hade så mycket att utgå ifrån, eftersom det var första gången Knävlingagillet var på Grand Hotel. Fokus låg inte på samma saker som det gjort för tidigare övermarskalker. Fokus kunde istället nu läggas på nya saker som inte gått tidigare. Grand Hotel tar själva mycket hand om eventet, så det handlade om att ha en bra kontakt med dem och även ha en bra kontakt mellan balen och eftersläppet. Jag fick väldigt bra insikt i nationen och det var många bollar i luften samtidigt. Under dagen var jag väldigt nervös, under kvällen var jag fortfarande nervös men det släppte mer och mer ju fler timmar som gick. Om jag gjorde ett misstag så var det ingen annan som såg att det var ett misstag, utan de såg det som en rolig grej. Det var roligt!

När du inte hänger på nationen så antar jag att du pluggar. Vad läser du?

Nu läser jag Strategisk kommunikation i Helsingborg. Det handlar om organisation och kommunikation. Just nu handlar det om kommunikationsdesign och det är teknisk och visuell kommunikation.

Har du någon favoritklubb på nationen?

Jag har en favoritklubb och det är Foxen. Dansmusik av den typen älskar jag, det är väldigt kul. Annars tycker jag om när det inte är helt fullt i lokalen, så att det finns mycket plats att dansa. Då går det att ta ut svängarna och det är inte så trångt. Men självklart så vill jag att det ska vara mycket folk.

Vad är det bästa med att vara förman?

Det bästa med att vara förman är att man blir en del av en gemenskap. Det är inte så många ställen som har denna typ av gemenskap, det finns på nationerna i Lund och kanske liknande i Uppsala. Som förman får man väldigt mycket möjligheter och samtidigt väldigt mycket trygghet. Dessutom får vi åka på förmannaresan och gå på förmannamiddag. Man blir en del av ett gäng som man både valt och inte valt själv. Det är det bästa!

Vad är det bästa med Sydskånska Nationen?

Jag kan inte säga något specifikt, det är bara det att jag har börjat trivas så bra här. Jag träffade några vänner och sedan blev det så många fler och det gick fort och nu är det här jag hör hemma. Det är gemenskapen som är det bästa och Sydskånska Nationen är en väldigt välkomnande och inkluderande nation för novischer, utbytesstudenter eller nya människor. Det tycker jag är kul.

Vad gör du om 10 år?

Om 10 år så är jag fortfarande övermarskalk och planerar för Nobelfesten, 2026. Fullt upp med ett halvår kvar då, jag åker även mycket skidor och har löst problemet med att glaciärerna smälter. Sedan är jag kanske tillbaka här och förbereder inför 60 års-jubileumet av Knävlingagillet.


 

Hello Sofie! You’re the Övermarskalk at the nation, what does that mean?

Hi! It means that you’re kind of a project manager for the ball that we have every year at Sydskånska Nationen, it’s called Knävlingagillet. You get to form a ball group which does everything that has to be done before the ball. The responsibilities are divided so that there will be entertainment, food and after party. The two sexmästare mainly plan the after party. The Övermarskalk (Head Marshal) is the convenor before the ball and the person that are responsible for a great ball weekend.

What’s the best thing about being Övermarskalk?

I think that the best thing about being övermarskalk is that you can decide the boundaries. There almost isn’t any boundaries or a roof and that gives the övermarskalk freedom to do what they want to do, you just have to stick to the budget. Other than that there are a lot of possibilities to develop things your way.

Did you do something else at the nation before you become Övermarskalk?

Yes, my first semester I was a lunchförman. Then I’ve been involved in SSK Festival and I have also been a mentor for the novisches. I’ve tested some different positions here at the nation.

How was it to plan for Knävlingagillet and then make the ball happen?

The hardest thing was that I didn’t have much to go on, because it was the first time we had Knävlingagillet at Grand Hotel. So the focus wasn’t on the same things as it has been for former övermarskalker. Now the focus was on new things that weren’t possible before. The people at Grand Hotel do most of the preparations so I just had to have a good communication with them and a good communication with the sexmästare so they could plan the after party. I got a lot of knowledge about the nation and I had a lot to do at the same time. During the day i was very nervous and during the night I was nervous too but it got better the more hours got by. If I made a mistake no one else saw it or they just thought it was funny. It all were very exciting!

When your not here at the nation I guess you’re studying. What do you study? 

I’m studying Strategic communication in Helsingborg. It’s about organization and communication. 

Do you have a favorite club here at the nation? 

My favorite club is Foxen. I love that kind of dance music, it’s very fun. Otherwise I like when there is room to dance on the dancefloor. When there is room for it you can go all the way with your dancing. But of course I want it to be a lot of people at the clubs too.

What’s the best thing about being a förman? 

The best thing about being a förman is that you become part of a community. Not many places has this kind of community, you can find it at the nations in Lund and maybe in Uppsala. As a förman you get a lot of possibilities and a safe place. We get to go on a trip just for the förmän and gets to go on a sittning also just for us förmän. You become part of a community you sort of have chosen yourself and sort of not. That’s the best thing!

What’s the best thing about Sydskånska Nation? 

It’s nothing specific, I just enjoy it here. I met some friends and then I met a lot of more friends and it happened so fast and now it’s here at the nation that I belong. The best thing is the community and Sydskånska Nation is a very welcoming and including nation for novisches, exchange students and new people. I that’s the best thing.

What do you do in ten years? 

In the years I’m still the övermarskalk but this time for the Nobel Party, 2026. Half a year left to the party and a lot to do, I’m also skiing a lot and I have solved the problem with the melting glaciers. And then maybe I’m back here at the nation and preparing for the 60 years jubilee for Knävlingagillet.

Knävlingagillet 2016

När isen släpper går sydskåningarna på bal! Äntligen är det dags för inlägget om Knävlingagillet, Sydskånska Nationens årliga bal. Med bal kommer balhelg och tre fullspäckade dagar av finkläder, god mat, underhållning, sydskåningar och mycket annat. För ungefär en månad sedan startade vi vår omtalade balhelg med en balsittning på fredagen för att värma upp innan den stora dagen. Balsittningen hölls på nationen och kvällens klädkod var mörk kostym med mask.

12961178_1153978847966154_3945326089009328168_oWhen the ice breaks, we at Sydskånska are having a ball. Finally it’s time for the post about Knävlingagillet, the yearly ball of Sydskånska Nationen. And when it’s a ball here in Lund there is a ball weekend, which means three days full of nice clothes, good food, entertainment, people from the nation and a lot of other things. About a month ago our ball weekend started with a balsittning on Friday to warm up before the big day. The balsittning were held here at the nation and the dresscode for the night was dark suit with a face mask.

Som vanligt började sittingen med fördrink och mingel i Bibsrummet och alla var väldigt förväntansfulla på vad helgen skulle komma att erbjuda. När vi hade pratat med vänner och hittat våra platser vid bordet hälsade vår hovmästare oss välkomna och vi fick gå in och sätta oss i Göstabudssalen. Där inne väntade god mat, roligt bordssällskap, skratt, sånger, underhållning och kärlek.

12916947_1153978861299486_885214448275911531_o 12961260_1153979377966101_4147066116506080563_o

As usual we started the sittning with a pre-drink and mingle in Bibsrummet and everyone was very excited for what the weekend would bring. When we had talked to our friends and found our seats at the tables the hovmästare welcomed us and we got to go in to Göstabudssalen. Good food, fun people at the table, laughter, songs, entertainment and love was waiting for us in there.


12983798_1155204301176942_7945276683281954376_o 12968044_1155204857843553_250608078070514159_o

På lördagen var den stora baldagen äntligen här! Vi alla var uppe i god tid för att fixa frisyrer, make up, stryka kläder och allmänt förbereda oss inför kvällen. Vi anlände till Grand Hotel lite innan 17.30 för att sedan börja Ordenskapitlet. Ett Ordenskapitel på Knävlingagillet går till så att beroende på vad du har för anknytning till nationen så får du en viss sorts medalj att hämta på scenen av Övermarskalken och Inspektorn tillsammans. Förutom en stor del av Sydskånska Nationens medlemmar så hade Knävlingagillet även äran att få besök av vår vännation Norrlands Nation från Uppsala.

12967424_1155204564510249_3754393946333283315_o

The next day was finally the big day that we all had been waiting for. All of us got up early to make hairstyles, do our make up, iron what needed to be ironed and in general prepare ourselves for the night. We arrived at Grand Hotel little before 17.30 to begin with the Ordenskapitel. At the Ordenskapitel at Knävlingagillet you get a medal depending on you relationship to the nation, from the Övermarskalk and Inspektor. Besides a big part of the members of Sydskånska Nationen, our friend nation Norrlands Nation from Uppsala also visited us at the ball.

När Ordenskapitlet var över ombads vi att gå upp för en hel del trappor där vi sedan skulle hitta fördrinken och få reda på våra bordsplaceringar. Även här var det mingel och våra fotografer var med hela kvällen för att föreviga allt. Efter att ha minglat runt en stund var alla gäster, Quratelet och Marskalkeriet redo för balmiddag. Marskalkernas uppgift på balen är att se till så att alla uppför sig under middagen. Vi kallades in till Grand Hotels Stora sal kl 19.00, där det såg helt sagolikt ut, och sedan stängdes dörrarna.12916830_1155209004509805_1823710736554864844_o 12961151_1155204307843608_3350643668429609671_o

When we were done with the Ordenskapitel we all went up a couple of stairs where we got the pre-drink and found out where we were seated. Again there was a lot of mingle and the photographers of the night were there to capture everything. After some mingle, all of the guests, the Quratel and our Marshals were all ready to begin the ball dinner. At the ball, the Marshals are responsible for keeping everything in order during the dinner. We were called to the Big Hall of Grand Hotel at 19.00, where it looked like we were in a fairytale, and then the doors were closed.

Sedan när alla gäster hade hittat sina platser och satt sig till bords vid de 11 olika borden var det dags för Quratelets balfilm. Varje år gör det sittande Quratelet med Övermarskalk en balfilm som visas under balmiddagen. Årets film var väldigt rolig och bra. När filmen var slut gjorde Quratelet med Övermarskalk entré i salen och sedan började förrätten serveras. Bordsplaceringen fungerade så att Quratelet med familjer och andra verksamma personer inom nationen, så som Inspektor och Jubel-Quratorn, satt vid ett långt bord i mitten och sedan fanns det fem bord på var sida om deras bord där övriga gäster satt.

12968040_1155206271176745_6757562112891665423_oAnd then when all the guests had found their seats at the 11 different tables it was time for the ball movie that the Quratel had made. Every year the Quratel and the Head marshal makes a movie that they show at the ball dinner. This year’s movie was great and funny. After the movie was shown the Quratel and the Head marshal made an entrance and then the first course started to come out. The Quratel were seated at the long table in the middle with their families and other people like the Inspector and the Qurator of Honor. The other guest were seated at the five tables coming towards the long table at each side. 

Huvudrätten och efterrätten blandades med sånger från Gudrunkören och trumakter av Eslövs trumslagarkår. En hel del talare fick oss även att följa med på resor genom historien. När vår sista matbit var uppäten och vi tillsammans sjungit vår sista sång var det dags för att dansa vals och detta till livemusik. Kl 01.00 följde vi efter våra marskalker på ett fackeltåg till nationen där det var hög tid för sexa och eftersläpp.

12967955_1155205641176808_5911352346375022038_o 12968119_1155205887843450_2555465306981288509_o

The main course and the dessert were mixed with entertainment from a choir called Gudrunkören and a group called Eslövs Trumslagarkår that played the drums. Also a lot of speakers brought us on a trip through the history of the nation. When we had finished eating and sung our last song together it was time for some waltzing to live music. At 01.00 we then walked with our marshals back to the nation to the sexa and the after party. 

Väl tillbaka på nationen möttes vi av våra sexmästare som inrett Bibsrummet och Göstabudssalen väldigt fint kvällen till ära. Vad är bättre än att avsluta kvällen där vi alla hör hemma? Sexmästarna med jobbare serverade enklare mat och vi började med att äta igen. Detta för att mat är vad en sexa innebär och för att klara resten av kvällen räckte det inte med en trerätters balmiddag. Efter fackeltåget var det även gott med lite varm mat hemma på nationen. När maten var uppäten städades borden undan från dansgolvet.

12916919_1155284211168951_2229143703841888962_oBack at the nation our sexmästare welcomed us and they had decorated the Bibsrummet och Göstabudssalen very nice just for this night. What’s better than ending the night where we all belong? The sexmästare and their workers served us food and we started with eating again. A sexa means food so we ate to manage the rest of the night because a three-course bal dinner wasn’t enough. And it was great to eat something worm after walking home from Grand Hotel. When the food was eaten the tables disappeared from the dancefloor.

Efter sexan dansade vi vidare på eftersläppet hela natten till ett liveband och var nöjda över vad dagen hade givit oss. Marskalkerna klarade av balmiddagen med bravur och kunde även de vara nöjda över sin insats. På balhelgens sista dag, söndagen, var vi alla ganska trötta men började ändå med en väldigt god balbrunch och avslutades med dans till liveband även denna dag. Trots att vi var trötta ville vi inte att balhelgen skulle ta slut och redan då såg vi fram emot nästa års Knävlingagille!

12983823_1155285177835521_3295375585403796882_o 12983802_1155285077835531_898937606581240425_o

After some food we danced the whole night long at the after party in front of a live band and we were so grateful for the day. Our marshals managed the ball dinner great and they were happy with their work. The last day of the ball weekend we were all a bit tired but started off with a great brunch and on this day too, we ended with dancing to a live band. Although we were tired we didn’t want the ball weekend to come to an end so we started right there to look forward to the next years Knävlingagille!