Skip to content

En titt i arkivet: Syskånbladet

För några veckor sedan pratade jag med min mamma, som var Qurator på Sydskånska Nationen mellan 1985-1986, och hon berättade då för mig att nationen har haft en egen tidning som hette SYSKÅNBLADET. Detta gjorde mig väldigt intresserad och jag började direkt undersöka om det fanns några upplagor kvar. Roligt nog så fanns det det, och tillsammans med vår Notarie Klara har jag tagit en titt i arkivet för att ta reda på mer.

Some weeks ago, I talked to my mum, who was the Qurator here at Sydskånska Nationen between 1985-1986. She told me that  during her time, the nation had its own newspaper named SYSKÅNBLADET. This made me very interested and I immediately started to investigate if there were any of the magazines left. To my delight there were and together with Klara, the Notarie here, we looked into the archives.M0BJYCJVp0vgHuKlara öppnade skåpen inne i vårt konferensrum Gärsnäs och ut kom högar med upplagor av SYSKÅNBLADET. Förutom tidningen så hittade vi flera fotoalbum med bilder från 2001, 2002, 2003, 2005 och 2006 som till exempel visar att Foxen har haft besök av Peps Persson, att första Svartklubben hölls år 2003 och att en förmannaresa gick till Polen år 2001. Dessutom hittade vi en bok som handlar om nationen och de olika verksamheter som vi hade förr i tiden. De första upplagorna av tidningen kom ut 1966 men tyvärr saknar nationen upplagor från detta år, den tidigaste vi kunde hitta var en tidning från 1967.

Klara opened the lockers in our conference room Gärsnäs and out came a lot of editions of SYSKÅNBLADET. That was not all that we found: there were also some photo albums with pictures from 2001, 2002, 2003, 2005 and 2006. They show historic moments at the nation, such as when Foxen invited Peps Persson, that the first Svartklubben was held 2003 and that one of the foreman trips went to Polen in 2001. Also we found a book about the nation and its activities years ago. The newspapers started coming out in 1966 but unfortunately the nation is missing editions from that year but we found one edition from 1967.tEVE2s5wIVceyUJLtCWC7De tidigaste tidningarna vi hittade kom ut 1967, 1973 och 1982. I upplagan från 1967 går det att läsa att SYSKÅNBLADET inte var en så populär tidning och att det var en del som tyckte att nationen skämde ut sig och skulle syssla med annat. Detta var bara året efter att den första tidningen kommit ut. Det visade sig att tidningen drog med sig ekonomiska problem och vissa år kom det bara en tidning istället för fyra. Trots det så fortsatte tidningen komma ut fram till i alla fall 2004, vilket är det år vi hittat den senaste upplagan ifrån.

The earliest newspapers that we found were from 1967, 1973 and 1982. You can read that SYSKÅNBLADET wasn’t a very popular newspaper in the edition from 1967, some readers wanted to stop the newspaper from continuing and thought that the nation was embarrassing itself. This was just the year after the first edition came out. But the newspaper wasn’t stopped even though it wasn’t financially stable and kept coming out until at least 2004, thats the year when the latest edition we have found came out.Ad537TxKGK8ejkSåklart letade jag efter min mamma i SYDSKÅNBLADET och till min förvåning så hittade jag henne i en upplaga från 1986, vilket inte var så konstigt egentligen. Efter att jag skickat bastubilden till henne så sa mamma ”den kommer jag ihåg, det blev halvt skandal…”. Dessutom fick jag reda på att år 1986 så satt mamma i det första Quratelet som endast bestod av kvinnor.

Of course I was looking for my mum in SYSKÅNBLADET and to my surprise I found her, in a edition from 1986 which wasn’t that weird really. After sending the sauna picture to my mum she answered ”I remember that one, it was half a scandal…”. Also I learnt that my mum was part of the first Quratel which consisted only of women.XUGGdcK7riRJVnDet verkar ha varit lika mycket festligheter då som nu på Sydskånska Nationen. Dammiddagar och herrmiddagar med olika teman har vi läst mycket och gott om. Det var väldigt roligt att titta i tidningsarkivet och få reda på att till exempel Foxen startades som en jazzklubb och att nationen har haft många andra klubbar som till exempel Club Mayfield och Club Amnesia. Sedan kan jag inte sticka under stolen med att det var intressant att se bilder på mamma, pappa, min moster och hennes man också.

It seems like there were as many parties back in the days at Sydskånska Nationen. We read a lot about dinners for women and men with different themes. It has been a lot of fun looking into the archives and reading about for example Foxen which was a club that played jazz music in the beginning, that the nation have had many different clubs, for example Club Mayfield and Club Amnesia. And then I can’t deny that it was very interesting to find pictures of my mum, my dad, my aunt and her husband too.

Taggar:Okategoriserat

Var den första att kommentera:)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *