Skip to content

Intervju: Electrified-förmän

Augusti blev september och i helgen hade Electrified sin första klubb för terminen. Electrified är nationens elektroniska klubb som hålls av tre förmän. För att hålla i en välgående klubb behövs det bra fantasi, aktuell musik, peppade jobbare och självklart gäster. Detta har jag intervjuat gänget bakom Electrified om. Intervjun kommer först på svenska och sedan på engelska.

August became September and this weekend Electrified had their first club of this semester. Electrified is our club for electronic music that’s held by three of our foremen. To be responsible for a club you have to have great fantasy, good music, excited workers and of course happy visitors. I’ve interviewed the crew behind Electrified about this. The interview will first be in Swedish and then in English.

14233494_1332924950060659_446702783_o

14218306_10154009039328981_1181795564_nVåra Electrified-förmän: Hobbe, Sarah och Tyo.

Our foremen for Electrified: Hobbe, Sarah and Tyo.


Hej Sarah, Tyo och Hobbe! Ni är Sydskånska Nationens Electrified-förmän, vad innebär det?

Tyo: Det innebär att vi kan utföra vår egen fest så som vi vill ha den. Till exempel gillar vi elektronisk musik och detta är ett sätt för oss att ge gäster på Sydskånska den musik som vi gillar. Det innebär också att våra fantasier om en klubb kan bli till verklighet.

Sarah: Det innebär också att vi ger en möjlighet för Lunds studenter att
lyssna på musik som inte är mainstream och dessutom ge lite färg och lysrör till det hela. Vi lyser upp gästernas liv.

När ni inte jobbar med/på Electrified gissar jag att ni pluggar, vad pluggar ni?

Sarah: Jag läser en master i psykologi.

Tyo: Jag läser en master i ekonomisk tillväxt, innovation och rumslig dynamik.

Hobbe: Jag läser socialpsykologi.

SSK_3298[1]

På klubbarna behöver ni jobbare bortsett från er själva. Hur får ni tag i era jobbare och vad får de göra när de jobbar på klubben?

Hobbe: Oftast har vi jobbare som har jobbat på nationen innan, då vet vi att de gör ett bra jobb och kanske till och med vill bli förmän för Electrified (eftersom Tyo och Sarah ska gå av efter denna termin).

Tyo: Vi vill vara säkra på att de som jobbar med oss är dedikerade till nationen och gillar elektronisk musik. På det viset kan vi hitta våra efterträdare. Annars kontaktar vi personer via nationen och Facebook, och frågar vänner om de vill jobba klubb och försöker att få dem mer involverade och sedda i nationen. För oss är det även viktigt att jobbarna har roligt, därför ger vi dem lysrör och ansiktsfärg så att de kan uttrycka sig och har roligt samtidigt som de jobbar.

Sarah: Som jobbare står du i baren och serverar, hjälper gästerna hänga in kläder i garderoben och tar emot dem i entrén. Sedan hjälper de oss städa efter klubben, men sedan har vi bara roligt tillsammans!

Om ni fick välja helt fritt, vilken liveakt hade ni velat ha på Electrified då?

Tyo: Det är enkelt, Skrillex om det är möjligt. Det är min favorit DJ.

Hobbe: För mig också, jag skulle välja Skrillex.

14249974_1261808280516543_9010837106129760749_o

Sarah: Ja, Skrillex vore ju något. Men just nu är jag väldigt inne på tropisk housemusik så jag skulle vilja ha Kygo på en strand, det skulle verkligen vara något speciellt.

Vad är det bästa med Sydskånska Nationen?

Hobbe: Jag tycker det bästa är personerna som är förmän på nationen.

Sarah: Jag tycker det är den familjära känslan. Många personer kommer inte från Skåne och här hittar de en familj, så känner iallafall jag. Det är omtanken i personerna och att alla är välkomna här, men också Electrified såklart.

SSK_3263[1]

Tyo: Det håller jag med om, speciellt då jag är en internationell student och inte pratar svenska. Faktumet att jag har hittat många bra vänner i nationen är underbart och att jag har blivit välkomnad
med öppna armar är väldigt trevligt. Vi har dessutom flera häftiga klubbar att engagera sig i på nationen. Bortsätt från att jag är ett stort elektroniskt musikfan så känner jag ibland för att ha en kväll med hiphop eller indiepop. Så detta är ett bra val av nation då vi har ett brett musikutbud att ta del av på våra klubbar, det är toppen!


Hi Sarah, Tyo and Hobbe! You are foreman for Electrified (responsible for one club activity) here at Sydskånska Nationen, what does that mean?

Tyo: It means that we actually can make our own party, the way we want it. For example we like electronic music and it’s an opportunity for us to provide Sydskånskas audience to the music that we like. It also means that we can make our fantasies for a club come true.

Sarah: It also means that we give a very broad music scene to the students in Lund and to bring some colors and some glows sticks to it. We glow up peoples minds. 

When you’re not working with/at Electrified I suppose you’re studying, what are you studying?

Sarah: I’m studying a master in psychology

Tyo: I’m studying a master in economic growth, innovation and spatial dynamics.

Hobbe: I’m studying social psychology.
At the Electrified clubs you need workers beside you. How do you get them to work and what are they doing when they are working?

Hobbe: We usually have people working that have worked at the nation before so we know they’re good workers and maybe they want to become a foreman for Electrified after us (because Tyo and Sarah are leaving their positions after this semester).

SSK_3090[1]Tyo: We want to make sure that we have people working that are dedicated to the nation and likes electronic music so we can scout some future foreman. Other than that we contact people from Facebook and ask our friends and try to get them more involved and seen in the nation. For us it’s very important that the workers also have fun so we provide them with glow sticks and with face paint so that they can express themselves and have fun at the club while they are working.

Sarah: Basically what they do when they are working is serving in the bar and provides beverages, helping the guest in the wardrobe and in the entrance. Then they help us clean up after the club and then we just have a good time together!

If you could choose freely, what live act would you like to have at Electrified?

Tyo: That’s easy for me, Skrillex if possible. It’s my favorite DJ.

Hobbe: Me too, I would choose Skrillex.

Sarah: Yeah, Skrillex would be nice. But I’m so in to tropical house music right now so I wold love to have Kygo and be at a beach, that would be great.

What’s the best thing about Sydskånska Nationen?

Hobbe: The people here who are foremen!

Sarah: I think it’s the familiar feeling. Lots of people come from far away and they actually find a family here, that’s what I feel. It’s the kindness of people and we embrace everyone. And of course Electrified.

SSK_3124[1]Tyo: That’s true, especially for me because I don’t speak Swedish, I am international and the fact that I have found a lot of good friends from the nation; it’s wonderfull. And the fact that they’re welcoming me with open arms is nice. We have a bunch of cool clubs to join and despite me being a huge electronic music fan, sometimes I’m in the mood to go to a hiphop night or indiepop night. So it’s a good choice of nation, because it has a wide range of music in general to attend. That’s nice.

Taggar:Okategoriserat

Var den första att kommentera:)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *