Skip to content

Intervju: Husförman Niklas

Hej på er och på de fina höstlöven! På det senaste nationsmötet valde vi in en ny Qurator och en ny PQS. Vi behöver nu en ny Notarie och nya Husförmän. Eftersom husförmännen får göra en del roliga och lärorika saker som inte många vet om har jag intervjuat vår nuvarande husförman Niklas som snarast behöver en kompis att jobba med. Intervjun kommer först på svenska och sedan på engelska.

Hi guys and hello to the beautiful fall leafs! At the last nation meeting we chose a new Qurator and a new PQS. Now we need a new Notarie and a new Husförman. The husforemen get to do some fun and educational things that doesn’t always show and therefore I have interviewed Niklas our current husförman that need a friend to work with asap. The interview will first be in Swedish and then in English.

Skärmavbild 2016-10-26 kl. 17.18.28


Hej Niklas! Du är husförman, kan du berätta vad det innebär?

Niklas: Hejsan! Ja, det innebär kortfattat att jag sköter om hela huset, förutom de delar som nationen sköter om. Det är allt från att fixa med trädgården till det långsiktiga planeringsarbetet med att bygga ut huset eller renovera större saker. Att bygga nytt hus har diskuterats mycket och det faller lite på husförmännen. Dessutom hjälper vi till om de boende behöver hjälp med något i sina rum. Vi är behjälpliga när det behövs, om de inte klarar av att byta en lampa själv, när saker går sönder och löpande reparationer hjälper vi till med. En är firmatecknare och har även kontakt med banker.

Vad är det roligaste som har hänt dig som husförman?

Niklas: Det finns komiska saker som händer emellanåt: när samma person tappar sin nyckel för tredje gången och knackar på klockan 4 på morgonen. Men det är inte jätteroligt när jag måste gå upp och fixa det. Det är roligt att få uppskattning när jag har hjälpt till, det är alltid trevligt.

När du inte hänger på nationen så antar jag att du pluggar. Vad läser du?

Niklas: Jag jobbar heltid, så jag pluggar inte längre.

Vad är det bästa med att vara förman?

Niklas: Det är tudelat med dels förmannagemenskapen, festerna, förmannaresor, allt roligt och dels att faktiskt sköta om en hel fastighet. Att känna att det här är mitt hus, det är jag som bestämmer och fixar allting. Det finns en charm med det.

Har du några bra tips till en blivande husförman?

Niklas: En vilja att lära tror jag. Det är extremt mycket du bör kunna men som det inte kan förväntas att du kan från början, så det är mycket learn by doing. Det mesta jag kan har jag lärt mig själv under tiden som husförman. Sedan är det mycket att hålla koll på, men det lär du dig.

Vad har du lärt dig under din tid som husförman?

Niklas: Allt! Jag satt som källarmästare precis innan och lärde mig mycket under den tiden. När jag sedan blev husförman lärde jag mig ännu mer. Det handlar mycket om värmesystem, el och fettavskiljaren kan jag utantill nu. Jag har lärt mig lite om allt som har med fastigheter att göra tror jag. Mycket juridik och avtal, tillexempel Jordabalken. Lite om allt och allt om fettavskiljaren. Det är spännande att vara husförman, du får jobba långsiktigt och kortsiktigt. Ibland byter du lampa och ibland planerar du för 15 år fram i tiden. Det krävs ett driv men det ser även bra ut på ditt CV att du drivit ett hus som omsätter 1,5 miljoner om året.


Hi Niklas! You’re the house foreman, can you tell me what that means?

Niklas: Hello! Yes, its means that I’m in charge of the house except the parts that the nation takes care of. It’s everything from garden work to longterm planning of building a new house or renovating bigger things. The discussion about building a new house has been going on for a while now and that is kind of my/the house foremans’ responsibility. Also we are a helping hand to the people living on the house, when they need something done in their rooms, if they don’t manage to change their lamps or fix if somethings breaks, when we do it.

What’s the most funny thing that has happened to you as the house foreman?

Niklas: There’s comic things that happens occasionally when the same person drops its key the third time and knocks on my door at 4 in the morning. But it’s not as fun for me to get up and fix it at that time. I like the appreciation I get when I’ve been helpful, it’s always nice.

When you’re not here at the nation I suppose you’re studying. What do you study?

Niklas: I’m working full-time, I’m done with my studies.

What’s the best thing about being a foreman?

Niklas: It’s both the community of all the foremen, the parties and trips but also the fact that i take care of the whole real estate. I get to feel like it’s my house and I’m in charge of it. I like it.

Do you have some recommendations for the next house foreman?

Niklas: You have to have a desire to learn. It’s great if you know some sort of things but we can’t require you to know it all from the start, it’s going to be a lot learning by doing. Most of what i know how to do i’ve learned by myself during my time as a house foreman. There’s a lot to keep track of, but you’ll learn.

What have you learned?

Niklas: Everything! I was the källarmästare (”master of the basement”) before this and I’ve learned a lot during that time. And then when I became house foreman I learned even more. I’m working some with the heating, electricity and grease trap. I know a little about everything that has to do with real estate, and everything about the grease trap. It’s a bit law and agreements also, I have to know som about the land code. It’s exciting being a house foreman, you get to work longterm and short term with different projects. Sometimes you’re helping with lamps and sometimes you’re planning 15 years ahead. You need to like doing this kind of things and it’s also a good qualification to have on your CV, that you’ve been in charge of a building that has a circulation of 1,5 millions a year.

Taggar:Okategoriserat

Var den första att kommentera:)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *