Skip to content

Intervju: Novischeriet

Hej och välkomna tillbaka från sommarlovet! Det är dags för en ny termin vilket innebär att det kommer nya studenter till Lund för att få ta del av det fantastiska studentliv som vi har att erbjuda. Som novisch (ny student) behöver du välja en nation att gå med i och det gör du genom att besöka nationen under inskrivningstid och då registrera dig/ bli medlem. Hos oss på Sydskånska Nationen har inskrivningen öppet på vardagar mellan 10 och 18. Sväng förbi nationen om du har några frågor och om inte så är det bara att skriva in sig direkt!

Hello and welcome back from the summer vacation! It’s time for a new semester which means that new student are arriving to Lund to take part in the amazing student life that we have here. As a novisch (new student) you need to choose a nation, and  to do that you visit a nation during ”sign-in-hours” and sign yourself in/become a member there. Here at Sydskånska Nationen we have ”sign-in-hours” weekdays 10 to 18. Come by the nation if you have any questions and if you don’t: then you just have to sign yourself in!


DSC_0258

Här har vi vårt Novischeri: Cecilia, Helle, Louise och Sara.

Jag ställde några viktiga frågor som tjejerna har svarat på angående deras arbete och varför nya studenter ska välja just Sydskånska Nationen. Först kommer intervjun på svenska och sedan kommer den på engelska.

This is our Novischery: Cecilia, Helle, Louise and Sara.

I asked the girls some important questions regarding their work and why new students should choose Sydskånska Nationen. The interview will first be in Swedish and then English.


Hej Cecilia, Helle, Louise och Sara! Ni är Sydskånska Nationens Novischeri, vad innebär det?

Cecilia: Det innebär att vi, sedan en tid tillbaka, har planerat en rolig första tid för våra nya medlemmar på nationen. Vi vill välkomna dem alla med mycket kärlek så att de kan känna sig som en del av oss. Tillsammans med faddrarna och faddergrupperna kommer vi att ha ett gäng olika aktiviteter för att visa upp vår nation. Men framförallt gör vi detta för att våra novischer ska få en härlig tid tillsammans att minnas.

Helle: Vi tar hand om och välkomnar nya studenter till Sydskånska! Vi är också ansvariga för alla novischaktiviteter och planerar inför dem.

Louise: Det innebär att vi ska välkomna och involvera de nya studenterna i studentlivet så gott det bara går. Personligen är jag internationell sekreterare så mitt jobb är främst riktat mot internationella studenter, men vi jobbar alla tillsammans i Novischeriet för att fånga in nya studenter, både svenska och internationella till nationen.

Sara: Vi planerar alla roliga novischaktiviteter på nationen, ser till så att inskrivningen fungerar, representerar nationen under international week (vilket är utbytesstudenternas introduktionsvecka), och massa annat roligt.

Varför ska nya studenter välja Sydskånska Nationen?

Cecilia: Det vi delar på Sydskånska Nationen är intresset för musiken. Jag tycker att vi har Lunds bästa uteliv: bland annat liveband på puben, hiphop på Svartklubben och vi försöker lyfta fram musiken som vi själva tycker om. Det lockar många olika sorters människor och jag tycker Sydskånska Nationen är ett kanonval för att lära känna nya vänner.

Helle: Sydskånska är en väldigt öppen och välkomnande nation, du blir snabbt igenkänd och en i gänget vilket jag uppskattade när jag var ny! Dessutom är vi nationen där musiken spelar roll, så om du gillar musik och speciellt livemusik kan jag inte se varför du skulle vilja välja en annan nation.

Louise: Nya studenter ska välja SSK för att vi är en stor familj som välkomnar alla, samt vi har de bästa klubbarna i Lund!

Sara: Jag valde Sydskånska Nationen på grund av människorna här men även för musikprofilen. Enligt mig är det en jordnära nation som är lätt att lära känna, alla är trevliga och det är lätt att komma in i gemenskapen.

Har ni någon favoritklubb på nationen?

Cecilia: Min favoritklubb är nog Foxen, vilket är klubben på Sydskånska Nationen som spelar soul och funk. I lördags var det första Foxen för terminen och det var så kul. Jag gillar den typen av musik och det är så roligt att se ett helt dansgolv röra sig till musiken.

Helle: Min favoritklubb är Foxen, just för att det alltid brukar vara så härlig stämning och kul musik att dansa till!

Louise: Jag tycker mest om Foxen.

Sara: Svartklubben såklart!! Som gammal Svartklubben-förman är jag lite partisk. Annars älskar jag Foxen där jag är i mitt rätta element och river loss till Diana Ross och James Brown.

Vilka är aktiviteterna som novischerna inte får missa?

Cecilia: Novischfesten!! Jag kommer själv ihåg då jag var novisch för ett år sedan, hur kul det var att vara i de fina lokalerna på AF-borgen och uppleva en så stor sittning, plus att Urban Cone spelade på eftersläppet. Jag tycker absolut att alla borde köpa en biljett för att inte missa denna häftiga fest, det är ett härligt sätt att avsluta novischperioden.

Helle: Jag skulle säga att de ska vara med på allt! Säg ja till allt och häng med på saker du kanske är lite tveksam till först, sånt brukar kunna överraska och bli riktigt kul!

Louise: De borde gå på allt eftersom det kommer bli kul och mysigt. Afternoon Teasdag, som är på tisdagar, ligger mig varmt om hjärtat och är det perfekta eventet för att hänga med kompisar, ha pluggcirklar och/eller äta goda scones. Under novischperioden kommer vi att ha en AT (afternoon teasdag) för novischer som är perfekt för alla nya studenter att lära känna sina faddrar.

Sara: Sångboksinsjungningen, där kommer alla att få lära sig hur en sittning går till!! Även Novischfesten tycker jag att alla borde gå på, det är en jätterolig tillställning. Sedan kommer faddrarna att fixa en ”privat” middag för sina faddergrupper som är mer lugnt och mysigt, det är också alltid roligt!

Vad är det bästa med Sydskånska Nationen?

Cecilia: Jag måste nog säga alla underbara människor som jag har lärt känna och alla nya härliga ansikten som vi får se nu varje dag under inskrivningen.

Helle: Det bästa med Sydskånska är den stora variationen på folk som är aktiva, du kommer träffa många som pluggar något helt annat än du själv. Det är något som jag tycker är superskoj!

Louise: Sammanhållningen!

Sara: Musikprofilen och våra klubbar!! Men också alla roliga olika människor som är aktiva, det finns en plats för alla här.


 Hi Cecilia, Helle, Louise and Sara! You are the Novischery of Sydskånska Nationen, what does that mean?

Cecilia: It means that we, since a while back, have planned a fun first time for our new members at the nation. We want to welcome them with a lot of love so they feel that they can feel included. Together with the mentors and the mentor groups we will  have some activities to show up our nation. But we do this especially to give our novisches a good time together to remember.

Helle: We take care of and welcome new students to Sydskånska! We are also responsible for all of the novisch activities and the planning.

Louise: It means that we are supposed to welcome and include the new students to the student life. Personally I’m the international secretary, which means that I’m mostly working with the international students. But we all work together in the Novischery to bring new people, both Swedish and international, to the nation.

Sara: We are planning the novisch activities, makes sure that the registration is working, represents the nation during the international week (which is the exchange students introduction week) and a lot of other fun things.

Why should the new students choose Sydskånska Nationen?

Cecilia: We share the interest in music here at the nation and I think that we have the best nightlife in Lund: the live music at the pub, the hiphop music at Svartklubben and we try to show the music that we like. That attracts many different kind of people and I think that Sydskånska Nationen is a great choice to get to know new friends.

Helle: Sydskånska Nationen is a very openly and welcoming nation. People will recognize you fast and you will become one of us, which I appreciated when I was new here! We are also the nation where the music matters, so if you like music and especially live music you should become a member here.

Louise: New students should choose SSK because we are a family here and we welcome everyone. And also we have the best clubs in Lund!

Sara: I chose Sydskånska Nationen because of the people here and the music profile. It’s a nation that’s very down to earth and easy to get to know, everyone is nice and it’s not hard to become a part of the community.

Do you have a favorite club here at the nation?

Cecilia: I think my favorite club is Foxen, it’s the soul and funk club. Last Saturday it was the first Foxen of the semester and it was so much fun. I like that kind of music and it’s fun to see all of the people moving to the music.

Helle: My favorite club is Foxen because of the vibe and the fun music to dance to!

Louise: I like Foxen the most.

Sara: Svartklubben of course!! As an old Svartklubben-foreman it’s my favorite club. Otherwise I love Foxen, where I’m in my right element and can dance to Diana Ross and James Brown.

Which are the activities that the novisches shouldn’t miss out on?

Cecilia: The Novisch Party!! I remember, when I was a novisch last year, the beautiful rooms of AF-borgen and to experience such a big sittning! For the afterparty Urban Cone played, which is a great swedish band!  Everyone should buy a ticket to the Novisch Party because you don’t want to miss this, it’s a great way to end the novisch time.

Helle: They should take part in every single thing! Say yes to everything and do the activities that you maybe are nervous for, it will surprise you and get really fun!

Louise: You can’t miss anything, it will be so much fun and very cosy. Afternoon Teasdag, which we have every Tuesday is perfect to go to with friends, have study groups and/or eat scones. During the novisch time we will have one AT (afternoon teasdag) for the novisches and it’s a perfect way to get to know your mentors.

Sara: Sångboksinsjungningen! It’s a sitting where everyone get to learn what a sittning is and how to do it!! But also the Novisch Party, don’t miss out. The mentors will also prepare a ”private” dinner for each mentor group, which is more quiet and cosy.

What’s the best thing about Sydskånska Nationen?

Cecilia: I think I’ll have to say all the great people that I have got to know and all the new faces that we see everyday now during the sign-in.

Helle: The best thing is the different kind of people that works at the nation, you will meet many who, for example, study something completely different from what you are. That’s so much fun!

Louise: The unity!

Sara: The music profile and the clubs that we have!! But also the fun people that works here, there is room for everyone here.

Taggar:Okategoriserat

Var den första att kommentera:)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *