Skip to content

Intervju: Novischeriet

Hej och välkomna tillbaka från sommarlovet! Det är dags för en ny termin vilket innebär att det kommer nya studenter till Lund för att få ta del av det fantastiska studentliv som vi har att erbjuda. Som novisch (ny student) behöver du välja en nation att gå med i och det gör du genom att besöka nationen under inskrivningstid och då registrera dig/ bli medlem. Hos oss på Sydskånska Nationen har inskrivningen öppet på vardagar mellan 10 och 18. Sväng förbi nationen om du har några frågor och om inte så är det bara att skriva in sig direkt!

Hello and welcome back from the summer vacation! It’s time for a new semester which means that new student are arriving to Lund to take part in the amazing student life that we have here. As a novisch (new student) you need to choose a nation, and  to do that you visit a nation during ”sign-in-hours” and sign yourself in/become a member there. Here at Sydskånska Nationen we have ”sign-in-hours” weekdays 10 to 18. Come by the nation if you have any questions and if you don’t: then you just have to sign yourself in!


DSC_0258

Här har vi vårt Novischeri: Cecilia, Helle, Louise och Sara.

Jag ställde några viktiga frågor som tjejerna har svarat på angående deras arbete och varför nya studenter ska välja just Sydskånska Nationen. Först kommer intervjun på svenska och sedan kommer den på engelska.

This is our Novischery: Cecilia, Helle, Louise and Sara.

I asked the girls some important questions regarding their work and why new students should choose Sydskånska Nationen. The interview will first be in Swedish and then English.


Hej Cecilia, Helle, Louise och Sara! Ni är Sydskånska Nationens Novischeri, vad innebär det?

Cecilia: Det innebär att vi, sedan en tid tillbaka, har planerat en rolig första tid för våra nya medlemmar på nationen. Vi vill välkomna dem alla med mycket kärlek så att de kan känna sig som en del av oss. Tillsammans med faddrarna och faddergrupperna kommer vi att ha ett gäng olika aktiviteter för att visa upp vår nation. Men framförallt gör vi detta för att våra novischer ska få en härlig tid tillsammans att minnas.

Helle: Vi tar hand om och välkomnar nya studenter till Sydskånska! Vi är också ansvariga för alla novischaktiviteter och planerar inför dem.

Louise: Det innebär att vi ska välkomna och involvera de nya studenterna i studentlivet så gott det bara går. Personligen är jag internationell sekreterare så mitt jobb är främst riktat mot internationella studenter, men vi jobbar alla tillsammans i Novischeriet för att fånga in nya studenter, både svenska och internationella till nationen.

Sara: Vi planerar alla roliga novischaktiviteter på nationen, ser till så att inskrivningen fungerar, representerar nationen under international week (vilket är utbytesstudenternas introduktionsvecka), och massa annat roligt.

Varför ska nya studenter välja Sydskånska Nationen?

Cecilia: Det vi delar på Sydskånska Nationen är intresset för musiken. Jag tycker att vi har Lunds bästa uteliv: bland annat liveband på puben, hiphop på Svartklubben och vi försöker lyfta fram musiken som vi själva tycker om. Det lockar många olika sorters människor och jag tycker Sydskånska Nationen är ett kanonval för att lära känna nya vänner.

Helle: Sydskånska är en väldigt öppen och välkomnande nation, du blir snabbt igenkänd och en i gänget vilket jag uppskattade när jag var ny! Dessutom är vi nationen där musiken spelar roll, så om du gillar musik och speciellt livemusik kan jag inte se varför du skulle vilja välja en annan nation.

Louise: Nya studenter ska välja SSK för att vi är en stor familj som välkomnar alla, samt vi har de bästa klubbarna i Lund!

Sara: Jag valde Sydskånska Nationen på grund av människorna här men även för musikprofilen. Enligt mig är det en jordnära nation som är lätt att lära känna, alla är trevliga och det är lätt att komma in i gemenskapen.

Har ni någon favoritklubb på nationen?

Cecilia: Min favoritklubb är nog Foxen, vilket är klubben på Sydskånska Nationen som spelar soul och funk. I lördags var det första Foxen för terminen och det var så kul. Jag gillar den typen av musik och det är så roligt att se ett helt dansgolv röra sig till musiken.

Helle: Min favoritklubb är Foxen, just för att det alltid brukar vara så härlig stämning och kul musik att dansa till!

Louise: Jag tycker mest om Foxen.

Sara: Svartklubben såklart!! Som gammal Svartklubben-förman är jag lite partisk. Annars älskar jag Foxen där jag är i mitt rätta element och river loss till Diana Ross och James Brown.

Vilka är aktiviteterna som novischerna inte får missa?

Cecilia: Novischfesten!! Jag kommer själv ihåg då jag var novisch för ett år sedan, hur kul det var att vara i de fina lokalerna på AF-borgen och uppleva en så stor sittning, plus att Urban Cone spelade på eftersläppet. Jag tycker absolut att alla borde köpa en biljett för att inte missa denna häftiga fest, det är ett härligt sätt att avsluta novischperioden.

Helle: Jag skulle säga att de ska vara med på allt! Säg ja till allt och häng med på saker du kanske är lite tveksam till först, sånt brukar kunna överraska och bli riktigt kul!

Louise: De borde gå på allt eftersom det kommer bli kul och mysigt. Afternoon Teasdag, som är på tisdagar, ligger mig varmt om hjärtat och är det perfekta eventet för att hänga med kompisar, ha pluggcirklar och/eller äta goda scones. Under novischperioden kommer vi att ha en AT (afternoon teasdag) för novischer som är perfekt för alla nya studenter att lära känna sina faddrar.

Sara: Sångboksinsjungningen, där kommer alla att få lära sig hur en sittning går till!! Även Novischfesten tycker jag att alla borde gå på, det är en jätterolig tillställning. Sedan kommer faddrarna att fixa en ”privat” middag för sina faddergrupper som är mer lugnt och mysigt, det är också alltid roligt!

Vad är det bästa med Sydskånska Nationen?

Cecilia: Jag måste nog säga alla underbara människor som jag har lärt känna och alla nya härliga ansikten som vi får se nu varje dag under inskrivningen.

Helle: Det bästa med Sydskånska är den stora variationen på folk som är aktiva, du kommer träffa många som pluggar något helt annat än du själv. Det är något som jag tycker är superskoj!

Louise: Sammanhållningen!

Sara: Musikprofilen och våra klubbar!! Men också alla roliga olika människor som är aktiva, det finns en plats för alla här.


 Hi Cecilia, Helle, Louise and Sara! You are the Novischery of Sydskånska Nationen, what does that mean?

Cecilia: It means that we, since a while back, have planned a fun first time for our new members at the nation. We want to welcome them with a lot of love so they feel that they can feel included. Together with the mentors and the mentor groups we will  have some activities to show up our nation. But we do this especially to give our novisches a good time together to remember.

Helle: We take care of and welcome new students to Sydskånska! We are also responsible for all of the novisch activities and the planning.

Louise: It means that we are supposed to welcome and include the new students to the student life. Personally I’m the international secretary, which means that I’m mostly working with the international students. But we all work together in the Novischery to bring new people, both Swedish and international, to the nation.

Sara: We are planning the novisch activities, makes sure that the registration is working, represents the nation during the international week (which is the exchange students introduction week) and a lot of other fun things.

Why should the new students choose Sydskånska Nationen?

Cecilia: We share the interest in music here at the nation and I think that we have the best nightlife in Lund: the live music at the pub, the hiphop music at Svartklubben and we try to show the music that we like. That attracts many different kind of people and I think that Sydskånska Nationen is a great choice to get to know new friends.

Helle: Sydskånska Nationen is a very openly and welcoming nation. People will recognize you fast and you will become one of us, which I appreciated when I was new here! We are also the nation where the music matters, so if you like music and especially live music you should become a member here.

Louise: New students should choose SSK because we are a family here and we welcome everyone. And also we have the best clubs in Lund!

Sara: I chose Sydskånska Nationen because of the people here and the music profile. It’s a nation that’s very down to earth and easy to get to know, everyone is nice and it’s not hard to become a part of the community.

Do you have a favorite club here at the nation?

Cecilia: I think my favorite club is Foxen, it’s the soul and funk club. Last Saturday it was the first Foxen of the semester and it was so much fun. I like that kind of music and it’s fun to see all of the people moving to the music.

Helle: My favorite club is Foxen because of the vibe and the fun music to dance to!

Louise: I like Foxen the most.

Sara: Svartklubben of course!! As an old Svartklubben-foreman it’s my favorite club. Otherwise I love Foxen, where I’m in my right element and can dance to Diana Ross and James Brown.

Which are the activities that the novisches shouldn’t miss out on?

Cecilia: The Novisch Party!! I remember, when I was a novisch last year, the beautiful rooms of AF-borgen and to experience such a big sittning! For the afterparty Urban Cone played, which is a great swedish band!  Everyone should buy a ticket to the Novisch Party because you don’t want to miss this, it’s a great way to end the novisch time.

Helle: They should take part in every single thing! Say yes to everything and do the activities that you maybe are nervous for, it will surprise you and get really fun!

Louise: You can’t miss anything, it will be so much fun and very cosy. Afternoon Teasdag, which we have every Tuesday is perfect to go to with friends, have study groups and/or eat scones. During the novisch time we will have one AT (afternoon teasdag) for the novisches and it’s a perfect way to get to know your mentors.

Sara: Sångboksinsjungningen! It’s a sitting where everyone get to learn what a sittning is and how to do it!! But also the Novisch Party, don’t miss out. The mentors will also prepare a ”private” dinner for each mentor group, which is more quiet and cosy.

What’s the best thing about Sydskånska Nationen?

Cecilia: I think I’ll have to say all the great people that I have got to know and all the new faces that we see everyday now during the sign-in.

Helle: The best thing is the different kind of people that works at the nation, you will meet many who, for example, study something completely different from what you are. That’s so much fun!

Louise: The unity!

Sara: The music profile and the clubs that we have!! But also the fun people that works here, there is room for everyone here.

Sommarfesten 2016

Sommarfest-8

Sommarfest-1

Det har blivit sommar och lov från studierna i Lund. Men innan vi sydskåningar släppte allt och åkte iväg till våra hemstäder för att avnjuta sommaren, klädde vi upp oss och firade med sommarfest i vanlig ordning på nationen. Vädret var med oss denna kväll så vi drack fördrink i solsken på baksidan.

Summer is here and that means a break from our studies in Lund. But before we at Sydskånska Nationen dropped everything and went back to our home towns to enjoy the summer, we dressed up nice and celebrated, as we always do, with a summer party. The weather was good this evening, which allowed us to have the pre-drink in the sun at the back of the nation.

Sommarfest-9

Sommarfest-3

IMG_6170

Efter fördrinken och mingel blev vi ombedda att sätta oss i tältet, där Sexmästarna Helle och Jasmine med jobbare hade dukat fint och gjort bordsplacering vid runda bord. Det dåvarande Quratelet satt vid ett bord, de nyvalda quratelarna Sofie och Daniel satt med vår alumniförening Piraten vid ett bord bredvid och övriga gäster satt vid andra bord runt omkring. Inspektor Mona höll tal, lite om vädret och lite om gamla och nya Quratel, sedan var det dags för mat i bufféform.

After the pre-drink and some catching up, we were asked by the Sexmästare Helle and Jasmine to find our seats in the tent where they and their workers had set the round tables. The Quratel was seated at one table, the future Quratel members Sofie and Daniel were seated with guests from our alumni network Piraten at the next table and the rest of the guests sat close by. Our Inspector Mona spoke briefly about the weather and about new and old Quratel and then it was time for dinner, which was presented in the shape of a buffet.

Sommarfest-13

Sommarfest-18

Sommarfest-12

Det var inte bara Köksmästare Hans, Qurator Kristoffer och PR-Chef Laura som var nöjda med maten, nej det var vi alla. Sydskånska är inte bara en nation som är kända för musiken, vi är även väldigt duktiga på att servera mat för såväl köttätare som vegetarianer eller veganer. Maten påminde om midsommarmat och det bjöds roligt nog på hemmagjord sill. Men middagen var inte bara full av mat och dryck – det bjöds även på tal, uppträdanden och sång. Allt detta leddes av vår sångförman Astrid, som kvällen till ära även var toastmaster.

Köksmästare Hans, Qurator Kristoffer och PR-Chef Laura were not the only ones who liked the food, we all did. Sydskånska is not only known for our music profile, we also serve very nice food which meat eaters as well as vegetarians and vegans can enjoy. The food reminded us of the food that we eat at midsummer and there was even homemade herring. The dinner was not only filled with food and beverages – there were also speeches, entertainment and singing. Our sångförman Astrid guided us through the night as toastmaster. 

IMG_6268

Sommarfest-15

IMG_6236

Det var även dags att tacka av våra kära quratelare Laura och Altay som nu har suttit ett år i Quratelet som PR-Chef och PQE. Tacktalen från övriga quratelare och dem själva var fulla med både glädje och tårar, precis sådär som det ska vara. Tack för det här toppenåret!!

The time had even come to say thank you and goodbye to Laura and Altay, two of the Quratel members that have completed their year. The thank-you-speeches from the rest of the Quratel were filled with both happiness and tears, as they should be. Thank you for this great year!!

Sommarfest-10

IMG_6259

Sommarfest-24

Middagen avslutades med efterrätt och en egenskriven låt som framfördes av Tom och Hannes. Efter det rörde vi oss vidare till Göstabudssalen för att dansa så länge vi orkade, och de som fortfarande hade spratt i benen gick sedan till Sankt Hans backar och såg solen stiga upp.

The dinner ended with dessert and a spontaneous song which was written and performed by Tom and Hannes. Then we moved the party to Göstabudssalen and danced as long as we could. After all the dancing, those of us that never wanted the night to end walked to Sankt Hans backar and watched the sunrise.

En titt i arkivet: Syskånbladet

För några veckor sedan pratade jag med min mamma, som var Qurator på Sydskånska Nationen mellan 1985-1986, och hon berättade då för mig att nationen har haft en egen tidning som hette SYSKÅNBLADET. Detta gjorde mig väldigt intresserad och jag började direkt undersöka om det fanns några upplagor kvar. Roligt nog så fanns det det, och tillsammans med vår Notarie Klara har jag tagit en titt i arkivet för att ta reda på mer.

Some weeks ago, I talked to my mum, who was the Qurator here at Sydskånska Nationen between 1985-1986. She told me that  during her time, the nation had its own newspaper named SYSKÅNBLADET. This made me very interested and I immediately started to investigate if there were any of the magazines left. To my delight there were and together with Klara, the Notarie here, we looked into the archives.M0BJYCJVp0vgHuKlara öppnade skåpen inne i vårt konferensrum Gärsnäs och ut kom högar med upplagor av SYSKÅNBLADET. Förutom tidningen så hittade vi flera fotoalbum med bilder från 2001, 2002, 2003, 2005 och 2006 som till exempel visar att Foxen har haft besök av Peps Persson, att första Svartklubben hölls år 2003 och att en förmannaresa gick till Polen år 2001. Dessutom hittade vi en bok som handlar om nationen och de olika verksamheter som vi hade förr i tiden. De första upplagorna av tidningen kom ut 1966 men tyvärr saknar nationen upplagor från detta år, den tidigaste vi kunde hitta var en tidning från 1967.

Klara opened the lockers in our conference room Gärsnäs and out came a lot of editions of SYSKÅNBLADET. That was not all that we found: there were also some photo albums with pictures from 2001, 2002, 2003, 2005 and 2006. They show historic moments at the nation, such as when Foxen invited Peps Persson, that the first Svartklubben was held 2003 and that one of the foreman trips went to Polen in 2001. Also we found a book about the nation and its activities years ago. The newspapers started coming out in 1966 but unfortunately the nation is missing editions from that year but we found one edition from 1967.tEVE2s5wIVceyUJLtCWC7De tidigaste tidningarna vi hittade kom ut 1967, 1973 och 1982. I upplagan från 1967 går det att läsa att SYSKÅNBLADET inte var en så populär tidning och att det var en del som tyckte att nationen skämde ut sig och skulle syssla med annat. Detta var bara året efter att den första tidningen kommit ut. Det visade sig att tidningen drog med sig ekonomiska problem och vissa år kom det bara en tidning istället för fyra. Trots det så fortsatte tidningen komma ut fram till i alla fall 2004, vilket är det år vi hittat den senaste upplagan ifrån.

The earliest newspapers that we found were from 1967, 1973 and 1982. You can read that SYSKÅNBLADET wasn’t a very popular newspaper in the edition from 1967, some readers wanted to stop the newspaper from continuing and thought that the nation was embarrassing itself. This was just the year after the first edition came out. But the newspaper wasn’t stopped even though it wasn’t financially stable and kept coming out until at least 2004, thats the year when the latest edition we have found came out.Ad537TxKGK8ejkSåklart letade jag efter min mamma i SYDSKÅNBLADET och till min förvåning så hittade jag henne i en upplaga från 1986, vilket inte var så konstigt egentligen. Efter att jag skickat bastubilden till henne så sa mamma ”den kommer jag ihåg, det blev halvt skandal…”. Dessutom fick jag reda på att år 1986 så satt mamma i det första Quratelet som endast bestod av kvinnor.

Of course I was looking for my mum in SYSKÅNBLADET and to my surprise I found her, in a edition from 1986 which wasn’t that weird really. After sending the sauna picture to my mum she answered ”I remember that one, it was half a scandal…”. Also I learnt that my mum was part of the first Quratel which consisted only of women.XUGGdcK7riRJVnDet verkar ha varit lika mycket festligheter då som nu på Sydskånska Nationen. Dammiddagar och herrmiddagar med olika teman har vi läst mycket och gott om. Det var väldigt roligt att titta i tidningsarkivet och få reda på att till exempel Foxen startades som en jazzklubb och att nationen har haft många andra klubbar som till exempel Club Mayfield och Club Amnesia. Sedan kan jag inte sticka under stolen med att det var intressant att se bilder på mamma, pappa, min moster och hennes man också.

It seems like there were as many parties back in the days at Sydskånska Nationen. We read a lot about dinners for women and men with different themes. It has been a lot of fun looking into the archives and reading about for example Foxen which was a club that played jazz music in the beginning, that the nation have had many different clubs, for example Club Mayfield and Club Amnesia. And then I can’t deny that it was very interesting to find pictures of my mum, my dad, my aunt and her husband too.